سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شاهد
 
پدر بذر مغان

آقای علیقلی محرمی

 پدر کشاورزی مغان  بهتر بگویم پدر بذر ایران به رحمت ایزدی پیوست...

او پدر معنوی همه کشاورزان منطقه بود... برای اولین بار کشت و تولید ذرت بذری را در یکی از بخشهای کشت و صنعت و دامپروری مغان با مسئولیت خود بعهده گرفت ......گویند تا آن زمان بذر ذرت از کشور خارج وارد کشور میشده از جمله یوگسلاوی بلغار ستان و استرالیا و....و اولین شخصیتی بود که تولید بذر ذرت را ازموسسات و نهاد های دولتی به موسسه ات و تعاونیهای خصوصی اوردو راهنمای همه ما شد من دومین فرد تولید کننده خصوصی بعد ایشان و بهمراه ایشان بودم و همه تجربیات و اندوخته هایشان استفاده کردم  خدایش رحمت کند او پدر همه کشاورزان منطقه بهتر بگویم کشاورزان ایران ...الان به لطف و تلاش و زحمات ایشان نودوهشت در صد بذر ذرت و صددر صد بذر سورگوم کل کشور در این منطقه استحصال  و به جای جای ایران اسلامی فرستاده میشود کشاورزان ذرت و سورگوم کار کل کشورهمه مدیون آن مرد و پدر( کشاورزی) سفر کرده هستند ....درست است اختلافی سنی زیادی با هم داشتیم ولی بجد می گویم که الحق یک دوست خوب و راهنمای خوبی برای من بود....با ایشان خاطرات زیادی دارم و ماهها با هم بودیم چه در مغان و چه درتهران( هتل)و یا در مسیر مسافرت و حضور در اداره مربوطه....جای خالی او حقیقتا احساس میشود در فراق غم او گریانیم....خدا رحمتش کند                                                                                


نوشته : amir     |     () نظر
   1   2      >